1 Petrus: het einde van de Grote Zendingsopdracht?