Doneren

Dat u het werk wat ik in Nederland en daarbuiten mag doen financieel ondersteunt is een zegen en ik dank God voor uw aandeel in het missionaire werk.

Ik ben aangesloten bij stichting “Werkers in de Wijngaard”. De stichting heeft een ANBI-status wat betekent dat uw giften fiscaal aftrekbaar zijn.

‚ÄčBankgegevens

BIC/Swift code: RABONL2U.
Bankrekening (IBAN): NL54RABO0357856333
T.n.v.: Stichting Werkers in de Wijngaard
O.v.v.: Kerkplanting in Europa
Website: www.werkersindewijngaard.org
ANBI nummer: 823173410