Voor anderhalf jaar (2019-2021) heb ik een training in kerkplanting gevolgd bij twee gemeenten in Italië (Rome en Perugia). In deze tijd kwam ik er steeds opnieuw achter: de velden zijn wit om te oogsten… en er is een chronisch tekort aan bekwame en beschikbare werkers. Er zijn zoveel plaatsen, zoals wijken in de grote stad of dorpjes op het platteland, waar Bijbelgetrouw onderwijs niet binnen bereik is. Hoe kunnen deze plaatsen bereikt worden? Dat was een vraag die mij bezighield.

Toerusting van nieuwe Europese kerkplanters

Vanaf maart 2021 ben ik projectmatig betrokken in de missie van ICP Europe in Rotterdam. Stichting Intercultural Church Plants heeft als doel om pioniers toe te rusten. In deze missie draag ik bij door contact te hebben met de werkers in het veld en op de hoogte te zijn van de vragen en obstakels waar zij mee worstelen. Op een relevante manier communiceer ik de ervaring en kennis uit de schatkist van ICP naar de kerkplanters via een online platform. Dat doe ik door bijvoorbeeld het schrijven van artikelen, opnemen van podcasts met experts, videolessen, het ontwikkelen van trainingen of het mede-organiseren van een internationale conferentie.

Online evangelisatie in Italië

Alhoewel ik uit Italië ben vertrokken, houd het land mij nog steeds bezig. Gelukkig kan ik de verbinding met Italië verder uitbouwen. Projectmatig ben ik betrokken bij Stichting IRS en schrijf voor hen o.a. antwoorden op geloofsvragen voor de Italiaanstalige evangelisatie website Sentiero Cristiano. Daarnaast mag ik voorgangers spreken om te vragen naar de noden en de kansen waarbij IRS kan aansluiten!

Pionierswerk aan de Erasmus Universiteit

Vanaf mei 2021 hoop ik mee te bouwen aan een nieuwe christelijke gemeenschap op de Erasmus Universiteit die zal bestaan uit internationale studenten die samen het Woord van God bestuderen, samen eten en levensvragen op tafel durven te leggen. Ik zie er naar uit om te zien wat God in de jonge levens zal gaan doen!

Er zijn enkele artikelen verschenen gerelateerd aan mijn werk in diverse media:

22-04-2020 [IRS] “Deze crisis is een test”.

13-03-2020 [CIP] Christenen merken in Italië ingrijpende gevolgen coronacrisis: “Wij houden minimaal een meter afstand van anderen”.

14-10-2019 [IRS] “De oogst in Italië is groot”